Midtfjellet Vindpark offisielt åpnet

Midtfjellet Vindkraft i Fitjar kommune ble offisielt åpnet tirsdag 17. september.
Vindparken har 44 møller, kan levere 350 GWH/år, og er det første store vindkraftverket som vil få inntekter fra det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Vindparken eies av Fitjar Kraftlag, Vardar, EB Kraftproduksjon og Østfold Energi.

Vindparken ble høytidlig åpnet av fylkesordfører i Hordaland Tom-Christer Nilsen, mens Fitjar skolekorps spilte en spesialkomponert fanfare til ære for vindparken.

Vindmøllene til vindparken på Midtfjellet er levert av det tyske selskapet Nordex. 10 av vindmøllene har en rotor på 100 meter i diameter, mens de resterende 34 er på 90 meter. Navet står 80 meter over bakken. Produksjonen fra Midtfjellet kan dekke forbruket til 17500 husstander.

Les mer om åpningen på nettsidene til Midtfjellet Vindkraft:
http://www.midtfjellet-vindkraft.no

Les mer på Buskerud fylkeskommunes websider:
http://www.bfk.no/Nyheter/Hovedsiden/Nyheter-20131/Langsiktig-investering-i-Midtfjellet-Vindkraft/

Midtfjellet Vindpark

17. september 2013 kl 11.20 ble vindparken på Midtfjellet offisielt åpnet av fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen. Åpningen fant sted ved inngangsdøra til mølle B7. Foto: Stein Erik Gilje, Midtfjellet Vindkraft.

Midtfjellet vindpark

160 inviterte gjester var samlet foran mølle B7 under åpningen. Foto: Stein Erik Gilje, Midtfjellet Vindkraft.