Mehuken er godt mottatt av lokalsamfunnet

Vindmøller Mehuken

Positivt med vindkraft på Mehuken

Det skrives mye negativt om vindkraft i media om dagen, men det finnes også gode historier som bør løftes frem. Tre studenter ved Høgskulen på Vestlandet har skrevet bacheloroppgave om Mehuken og sett på hvordan vindkraftverket er mottatt i lokalsamfunnet. Konklusjonen er at vindparken er godt mottatt, og at dette i stor grad skyldes god dialog mellom kommunen, lokalsamfunnet og utbygger. Vindparken har blitt et attraktivt turområde og har tilført økonomiske fordeler lokalt.

Mer informasjon og konklusjoner fra oppgaven kan leses her:

Bacheloroppgave om Mehuken 2020