Konsesjon til Zephyr på Innvordfjellet

Vindselskapet Zephyr har fått konsesjon fra OED til bygging av et vindkraftverk på 115 MW på Innvordfjellet i Nord Trøndelag.
Les mer om saken i pressemeldingen fra OED.

Innvordfjellet Nord Trøndelag

Innvordfjellet i Nord Trøndelag.