Konsesjon på Gulesletttene Vindkraftverk

OED har gitt konsesjon til utbygging av Guleslettene Vindkraftverk i Sogn og Fjordane.

Konsesjon-paa-Guleslettene-Vindkraftverk-1

Guleslettene, som ligger delvis i Bremanger og delvis i Flora kommune.

«Det har vært en lang prosess og det er positivt for Vardar at konsesjonen nå er i orden», sier Kristin Ankile, direktør for vindkraft i Vardar.

Guleslettene Vindkraft AS gis konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 160 megawatt (MW), noe som gir en årlig produksjon på om lag 450 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer strømforbruket til over 20 000 husstander.

– Guleslettene vindkraftverk vil gi en betydelig produksjon av ny fornybar kraft. Vindforholdene i planområdet er svært gode. Samtidig har prosjektet bred lokal og regional tilslutning og et relativt lavt konfliktnivå, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Videre arbeid med prosjektet og utbyggingen vil skje gjennom Zephyr, der Vardar eier 25%.

Se også:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konsesjon-til-guleslettene-vindkraftverk/id2520165/

Artikkel fra Europower