Kick-off med turbinleverandør på Rögle

Den 3/9 var det kick-off og befaring av området med GE’s prosjektleder for Rögle.
Planleggingen er allerede godt i gang før vindmøllene kommer sommeren 2015.a

Kick off Rögle