Invigning den 12 mars

Efter knappt två års byggtid invigs projektet den 12 mars.

Program för invigningen – PDF-fil