Invigning av Rögle och Västraby vindkraftsparker

Lördagen den 12 mars var alla de som deltog i projektet, grannar till parkerna och andra berörda intressenter på den officiella invigningen av Rögle och Västraby vindkraftsparker.

Invigningen ägde rum vid turbin T-6 i Västrabyparken, med musik framförd av en studentorkester från Lund och tal av representanter för parkens ägare, Vardar Vind AB och Västraby Gård Energi AB. Även Håkan Rannestig från Öresundskraft. Öresundskraft har uppfört den transformatorstation som ansluter parkerna till elnätet höll tal. I sitt tal berättade han att parkerna är den största anläggning för produktion av förnybar energi som har anslutits till Öresundskrafts elnät och att den årliga produktionen från parkerna motsvarar åtta procent av den totala energiförbrukningen i Helsingborg kommun.

Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg, ansvarade för öppningen, med både tal och klippning av det röda bandet. Han nämnde i sitt tal att kommunens ambition är att bli självförsörjande på el. Ambitionen är att all el som förbrukas i kommunen också ska produceras inom kommunens gränser. Rögle och Västraby parkerna bidrar till att detta mål kommer att kunna nås.

Tyvärr var vädergudarna inte på vår sida under invigningsdagen, med tjock dimma och begränsad sikt. Ändå kom ca 150 besökande till öppningen. Efter avslut av den officiella delen serverades grillad korv och läsk från ett tält på Västraby gård. Det hölls också en frågesport med frågor relaterade till vindkraftsparkerna. Alla som hade de rätta svaren vann något, det första priset var en bärbar dator.

Dagen avslutades med en information om projektet, det som har hänt hittills och de aktiviteter som är aktuella i år.

Helsingborg Dagblads artikel avseende denna öppning kan läsas här:
http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/03/12/ett-blas-for-ny-energi/

Studentorkester från Lund
Studentorkester från Lund.

Tale

Det ble holdt taler av, fra venstre, Kristin Ankile Vardar Vind, Jan Barchan Västraby
Gård Energi, Håkan Ranestig Öresundskraft og Lars Thunberg kommunalråd
Helsingborg kummune.

Västrabys og Rögles turbiner

Flyfoto tatt fredag 11. mars. 4 av Västrabys 5 turbiner nærmest, og Rögles 8 turbiner
i bakgrunnen.