Follum, Norway

Vardar Varme har signert en intensjonsavtale om mulig realisering av en biokull fabrikk

Vardar Varme har signert en intensjonsavtale om mulig realisering av en biokull fabrikk på Follum.

Det vil være det nyetablerte selskapet «Vow Industries» som skal bygge og eie fabrikken, men denne vil bli tett integrert med forbrenningsanlegget til Vardar Varme på Follum. Anlegget vil bli bygd for å produsere 7-8000 tonn biokull som kan erstatte fossilt kull i metallurgisk industri. Vardar Varme vil bruke syngas fra prosessen til oppvarming av Hønefoss by og industriområdene på Follum.

Les mer om prosjektet i linken til vowasa.com/blog her.