Informationsutskick

Under fredagen den 24 oktober delges närliggande hushåll information om pågående och kommande aktiviteter i projektet.
Läs mer