Inbjudan til samråd för Kiaby solcellsanläggning

Inbjudan till samråd inför inlämnande av ansökan om tillstånd för solcellsanläggning inom fastigheterna Kiaby 8:9 och Kiaby 10:15 i Kristianstads kommun.

Vindmøller