I vinter skal vi varme opp Hønefoss med rivningsvirke og treavfall!

Slik oppnår vi dobbelt miljøeffekt.
https://youtu.be/-fY81esz6Kg

Vardar Varme bruker stadig mere rivningsvirke til å varme opp byen. Vi har avtale med mange lokale entreprenører på Ringerike og Hadeland som leverer rivningsvirke og treavfall på Treklyngen på Follum. Dermed får entreprenørene kort og effektiv transport ved for eksempel riving av et gammelt bygg, og vi får kortreist miljøvennlig brensel som flises opp på Follum der det sk…al brukes. Treavfall blir dermed en resurs vi kan bruke i Hønefoss med et godt utbygd fjernvarmenett. I denne omgangen fliser vi opp ca 3000 tonn som holder til ca 2 måneders fyring av fjernvarmeanlegget i vinterperioden.
Dette er et godt eksempel på det geniale med et fjernvarmeanlegg framfor enkeltstående fyringsenheter i hvert bygg. I fjernvarmeanlegget vårt varmes vannet opp og sendes ut til kundene i sentrum via isolerte stålrør. Vi har dermed stor fleksibilitet i forhold til hva man bruker til fyring. Man kan nyttiggjøre seg av for eksempel skogavfall, rivningsvirke, sol eller varmepumpe utfra hva som er mest miljøvennlig og lønnsomt for oss og våre kunder. Kundene slipper å investere i, og drifte/vedlikeholde et eget fyringsanlegg og Hønefoss sine innbyggere slipper luftforurensningen

Treavfall rivningsvirke