I 2017 går vi over til månedlig fakturering av alle våre kunder

Vardar Varme har besluttet å gå over til månedlig etterskuddsvis fakturering på alle våre kunder fra 1. januar 2017. Dette gjør vi for at både vi og kunden skal få en bedre oversikt over forbruket. Målerstander blir hentet inn automatisk ved hvert månedsskifte.
Dvs. at du heretter vil få regning hver måned for forrige månedens forbruk. Untaket blir dersom du har et veldig lavt forbruk. Da blir dette forbruket skjøvet på til neste regning. Bedriftskunder med effektavregning vil fortsatt få en åravregning på effekt ved årsslutt. Er det noen av våre privatkunder som fortsatt ønsker å få faktura bare 6 ganger i året så ta kontakt.