Halvårsrapport 2016

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår 2016 på 9,7 mnok, en nedgang på 121,5 mnok fra samme periode i fjor. Nedgangen henger sammen med lavere vindkraftproduksjon i forhold til 2015 som var et spesielt godt vindår, samt negative verdiendringer på derivater.

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er vannkraft, vindkraft og bioenergi i Norge, Sverige og de baltiske landene.

For ytterligere informasjon:
CEO Thorleif Leifsen, tlf. 957 02 070, epost: thorleif.leifsen@vardar.no
CFO Iren Bogen, tlf. 916 62 143, epost: iren.bogen@vardar.no

Se vedlegg på newsweb