Halvårsrapport 2015

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår på 131,2 mnok, en økning på 50 mnok i forhold til samme periode i fjor. Økningen kommer hovedsakelig som følge av god vindkraftproduksjon i Baltikum, og økt resultat fra det tilknyttede selskapet Energiselskapet Buskerud AS. Utviklingen innen konsernets forretningsområder har så langt i 2015 vært som forventet, gitt dagens markedssituasjon.

Les mer – PDF-fil
Les mer på børsen