Halvårsrapport 2011

Vardar konsernet leverte et resultat for 1. halvår på 115 mnok etter skatt.
Les mer