Guleslettene vindpark solgt til et fond styrt av BlackRock

Zephyr AS har solgt den egenutviklede vindparken Guleslettene til investeringsfondet BlackRock Real Assets, som styres av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi.
Guleslettene vindpark skal bygges ti kilometer nord for Florø by og vil ha inntil 47 turbiner, en total kapasitet på inntil 197,4 MW og en årlig produksjon som tilsvarer forbruket til mer enn 40 000 eneboliger når den etter planen står ferdig ved utgangen av 2020.

Det internasjonale aluminiumsselskapet Alcoa skal de kommende 15 årene kjøpe 100 % av parkens kraftproduksjon for å forsyne sine norske fabrikker med fornybar energi.

Zephyr AS utvikler norske vindkraftprosjekter og eies av energiselskapene Vardar AS (25 %), Glitre Energi AS (25 %) og Østfold Energi AS (50 %). Guleslettene vindpark er i sin helhet utviklet av Zephyr, og prosjektet vil ikke kreve ytterligere investeringer fra noen av eierne.

Prosjektkostnadene er i størrelsesorden 2 milliarder kroner, som finansieres med egenkapital fra BlackRock og et langsiktig lån fra DekaBank.

Se Pressemelding Guleslettene 28062018 eller Vardars børsmeldingen på Newsweb for mer informasjon.

Pressekontakter:
Vardar AS:
Direktør vindkraft Kristin Ankile, kristin.ankile@vardar.no, +47 950 48 875
Konsernsjef Thorleif Leifsen, thorleif.leifsen@vardar.no, +47 957 02 070

Glitre Energi AS:
Finanssjef Håkon Levy, hakon.levy@glitreenergi.no, tlf. +47 958 69 399

Østfold Energi:
Direktør marked og forretningsutvikling Morten Karlsen, mk@ostfoldenergi.no, tlf. +47 952 84 065