Grønn fjernvarme på den nye skolen

Det blir gevinst for alle parter når nye Hønefoss videregående skole er koplet opp mot fjernvarmeanlegget på Follum.
Les hele saken på ringblad.no