God framdrift i Rögleprosjektet

Til tross for utfordrende vindforhold i august går montasjen av de åtte vindturbinene i Rögle i Sverige i henhold til planene.

Johannes Rauboti og Iren Bogen

Avtroppende konsernsjef Johannes Rauboti og påtroppende konsernsjef Iren Bogen
på besøk i Rögle.

Transport

Transport av tårndeler.