Vardar øker sitt eierskap i Zephyr

Vindmølle ved veien