Gjutning av det första fundamentet – nytt datum

Det bör observeras att det tidigare satta datumet för gjutning av det första fundamentet har tyvärr fått justeras. Det första betongfundamentet kommer att gjutas tisdagen den 18 november istället för onsdagen den 12 november. Det är nu fastställt att det första betongfundamentet kommer att gjutas onsdagen den 12 november. Detta innebär en märkbar ökning av lastbilstrafiken genom Allerum och Hjämshult under denna dag. Efterföljande fundament kommer att gjutas enligt den tidigare delgivna informationen.

06.11.2014
Gjutning av det första fundamentet
Det är nu fastställt att det första betongfundamentet kommer att gjutas onsdagen den 12 november. Detta innebär en märkbar ökning av lastbilstrafiken genom Allerum och Hjämshult under denna dag.

Efterföljande fundament kommer att gjutas enligt den tidigare delgivna informationen.