Generalforsamlingen avholdt i Vardar AS

På dagens generalforsamling i Vardar AS ble resultatregnskap og balanse for 2015 godkjent, og det ble vedtatt å utbetale et utbytte på 88 mnok. Det ble valgt nye medlemmer til styret i selskapet. De nye medlemmene er: Roar Flåthen, Jon A. Steen, Kristian Thowsen og Kristin Ourom.

Styret i Vardar AS består etter dette av:
Styreleder Roar Flåthen, og styremedlemmene Jon A. Steen, Kristian Thowsen, Kristin Ourom og Ingvild Myhre.

Børsmelding