Fyrings-sesongen er i gang på Vestfossen!

Vi har i dag hatt en vellykket oppstart av biofyren på Vestfossen. I sommerhalvåret da varmeetterspørselen er lav bruker vi en elkjel til å varme vannet som sendes ut til våre kunder. I vinterperioden bruker vi trebriketter som er laget av sagflis.
Vi har rørnett i store deler av Vestfossen og leverer varme til 15 større bygg i sentrum. Se dekningskart under «Hvem kan få fjernvarme». En felles organisasjon på hovedkontoret i Hønefoss drifter både Vestfossen og Hønefossanleggene.

Bilde: Hammergata 11 og 13 er blant kundene på Vestfossen som får både varme og varmt tappevann fra miljøvennlig fjernvarme.

Hammergata_11_og_13