Fundament

Den första leveransen av ingjutningsgods till vindkraftverkens fundament har nått arbetsplatsen under torsdagen den 30 oktober.

Fundament