Full action på Hvervenmoen

Det er store bygg som skal realiseres på Hvervenmoen de kommende årene, og byggeaktiviteten er i god gang. Alle nybygg skal ha både varme og kjøling fra Vardar.
I første fase skal det bygges to næringsbygg med samlet areal på ca 16 000 m2. Arbeidene med første trinn er i god gang og det nye Coop Byggmix bygget vokser fra dag til dag.

Coop Byggmix

Bilde: Arbeidet med det nye Coop Byggmix bygget er godt i gang.

I det største bygget på tilsammen 12 200 m2 skal Expert, Biltema, Europris, Rusta, og Jula flytte inn. Arbeidet her er også i full gang og de nye butikkene skal åpne i løpet av våren 2016.

Vardar har sin ene varme- og kjølesentral sentralt plassert på Hvervenmoen og har avtale om å levere både varme og kjøling til de nye byggene som er under bygging. Det er vi veldig fornøyd med og jobber fortløpende med å øke kapasiteten også på kjøling for å kunne dekke det raskt økende kjølebehovet i området.