Fortsatta gjutningar av fundamentet

Boende i Allerum och Hjälmshult informeras om att gjutningen av nästa betongfundament nu är fastställd till tisdagen den 25 november.