Förberedande arbeten

med idrifttagning av enskilda vindkraftverk startade under vecka 41:
https://youtu.be/n5XLFtfB_NU