Flytter fjell for vindkraft

På Midtfjellet i Fitjar bygges 600 meter vei i uken. Her kommer Hordalands første, og et av Norges største, vindkraftverk.
Artikkel i Bergens Tidene