Fjernvarmen ikke fullt så fjern

Norsk Fjernvarme har lansert en nettjeneste som viser energimiksen til alle norske fjernvarmeselskap. Tjenesten er rettet mot forbrukere. Ved et enkelt klikk på enten et selskap eller et område, kommer det kjapt opp kakediagram som viser hva energikildene til selskapene eller områdene er. Man får også tilgang til nasjonale tall. I oversikten opererer det med seks hovedkategorier av energikilder, med hele 31 underkategorier.
Et klikk på for eksempel Skagerak Varme viser at de har en miks som består av bioenergi (44,6 %), gjenvunnet varme (37,9 %), omgivelsesvarme (8,8 %), fleksibel elektrisitet (5,4 %), gass (1,9 %) og olje (1,4 %).
Et annet tilfeldig eksempel viser at BKK Varme har en miks bestående av 94,7 % gjenvunnet varme, gass (3,3 %), elektrisitet (1,8 %) og olje (0,2 %).
Vil ha med alle
Fjernevarme-miksen er offentlig tilgjengelig på nasjonalt nivå i SSBs fjernvarmestatistikk, men ikke fordelt på hvert enkelt selskap.
Man får også oversikt tilbake i tid. Foreløpig er 78 prosent av fjernvarmen med i oversikten.

Nettstedet har navnet fjernkontrollen.no. I linken under kan du finne energimiksen til Vardar Varme, Øvre Eiker Fjernvarme og de fleste andre fjernvarmeselskap.

http://www.fjernkontrollen.no/facility.php?id=58