Fjernvarme til nytt Toyotabygg i Osloveien 4

Vardar skal legge fjernvarmerør til Osloveien 4. Der totalrestaureres det gamle Isberg bygget til et nytt moderne bilsenter.
Arbeidet går etter planen. Mesteparten av rørstrekket langs Osloveien er nå lagt og rørene er sveiset.

Osloveien 4

Bilde: På dette punktet skal rørene til Osloveien 4 kobles til eksisterende rør. Mange kabler i bakken gjør jobben utfordrene for entreprenøren.

Det er stor byggeaktivitet i Osloveien 4 om dagen. Det gamle Isberg bygget som inntil for kort tid siden blant annet inneholdt en Rimi butikk bygges på og totalrestaureres. I begynnelsen av 2016 flytter Toyota inn i et topp moderne bilsenter med alle faciliteter. Comfort Rørlegger får også helt nyoppussede lokaler.

Osloveien 4

Bilde: Arbeidet i Osloveien 4 er godt i gang.

Bygget skal kobles på fjernvarmenettet og bruke fjernvarme både til oppvarming og tappevann. Bl.a. skal en ny steamer til vask av biler bruke miljøvennlig fjernvarme. Vi er nå godt i gang med traseen som må gå langs Osloveien 10. Jobben med å legge fjernvarmerør langs Osloveien 10 inkl. veikryssing blir ferdig i løpet av neste uke. Resten av traseen inne på Osloveien 4 sin eiendom blir startet på etter fellesferien.