Fjernvarme ble valgt som byggevarme til byens største boligprosjekt!

I går startet vi fjernvarmen i Hønefoss sitt største boligprosjekt, lenge før byggene er ferdige. Elveparken bruker nemlig miljøvennlig fjernvarme også i byggeprosessen.
Det har i det siste hvert stor fokus på å redusere CO2 utslippene fra byggeplasser som tradisjonelt står for store lokale utslipp av klimagasser. Derfor setter stadig flere utbyggere krav til miljøvennlig oppvarming også i byggeperioden. Ved å bygge teknisk rom, og få inn fjernvarmerør tidlig i byggeperioden kan entreprenøren bruke fjernvarme som byggevarme. Dette er en sikker og miljøvennlig måte å varme opp «byggeplassen» på som også er konkurransedyktig på pris. Da er valget enkelt!

Fjernvarme byggevarme

Bilde: Henrik Rode fra Vardar og Trond Haga fra El-Bjørn starter kundesentralen i bygg 1.

Elveparken skal bestå av av hele 200 leiligheter fordelt på 9 bygg sentralt i Hønefoss med Storelva som nærmeste nabo. Byggingen av felles parkeringskjeller og de to første byggene er godt i gang og vi er glade for at prosjektet skal ha både varme og varmt tappevann fra Vardars fjernvarmeanlegg. Det er Tronrud Eiendom som står bak dette spennende prosjektet og salget av leilighetene er allerede i god gang.

Varmeblåser

Bilde 2: Trond Haga med en av varmeblåserne som står i hver etage. El-Bjørn sørger for varmedistribusjonen i bygget.

Fjernvarme bygg

Bilde: Da er to av totalt ni bygg oppe. Under hele anlegget bygges det en parkeringskjeller på 9000 m2.