Fjernkjøling til Vestre Viken HF – Ringerike sykehus!

Stadig flere oppdager fordelene med å slippe å ha egne kjølemaskiner i huset og heller kjøpe ferdig isvann fra en fjernkjøleleverandør. Dette blir ofte billigere, og ikke minst enklere i forhold til å produsere kjøling selv. I dag koblet vi til Ringerike Sykehus som har et stort kjølebehov. De valgte fjernkjøling framfor å holde eget kjøleanlegg i gang pga tekniske problemer og dermed høye kostnader på eget anlegg. Ringerike Sykehus er en stor kunde både på fjernvarme, og nå fjernkjøling og vi skal gjøre vårt beste for at de fortsatt skal være fornøyd.
Etterhvert som kravene til isolering av nybygg blir strengere blir kjøling ett stadig mere aktuelt tema. Vardar Varme kan i dag levere kjøling på Hvervenmoen, og har også et rørnett i Hønefoss sentrum som er klart for eventuelle nye kunder. I disse dager jobber vi med å utvide kjølekapasiteten ytterligere på Hvervenmoen for å være leveringsdyktige til alle nybyggene som kommer de neste årene.

Fordelene med fjernkjøling er mange:

– Små investeringskostnader

– Ingen kjølemaskiner i eget hus som krever drift og vedlikehold

– Nye myndighetskrav følges opp av fjernkjøleleverandøren

– Ingen stor kjølemaskin som stjeler mye plass i bygget

Fjernkjøling

Bilde: Med fjernkjøling får du en kundesentral som krever noen kvadratmeter istedenfor en stor kjølemaskin. Her gjøres siste finpuss før oppstart på sykehuset.

Vi synes jo selvfølgelig at det er veldig hyggelig at også eksisterende bygg, og en stor aktør som Vestre Viken HF – Ringerike Sykehus velger oss, selv om de har investert i et eget anlegg.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å se på muligheten for fjernkjøling til ditt bygg i Hønefoss.

Ringerike sykehus

Bilde: Ringerike Sykehus har en stor byggningsmasse som nå får både varme og kjøling fra Vardar Varme AS.