Fakturering – fjernvarmeforbruk i desember og regjeringens strømstøtte

Regjeringen har vedtatt støtte for strømkostnader til privathusholdninger, der det gis en støtte når spotpris er over terskelverdi på 70 øre/kWh eks MVA. For desember er støttebeløpet 55 %, mens for januar, februar og mars økes dette til 80 % av pris over terskelverdi på 70 øre/kWh. Regjeringen kompenserer kraftprodusentene, slik at det er staten som dekker kraftselskapenes tapte inntekt.

For kunder av Vardar Varme og Øvre Eiker Fjernvarme med spotprisavtaler gir vi en tilsvarende støtte, men forskjellen er at tapte inntekter ikke dekkes av staten men av Vardar Varme og Øvre Eiker Fjernvarme. Vi har videre besluttet at vi ikke begrenser støtte til maks energivolum, og forbeholder heller ikke dette kun til privatkunder. Alle kunder med spotprisavtaler gis mao samme støttebeløp på spotpris, samt at det i tillegg gis avtalt rabatten for hver enkelt kunde. Energipris for desember vil fortsatt være høy, men fortsatt billigere en strøm, og for mange langt rimeligere enn den kunne blitt. For våre kunder som har valgt fastpris ligger disse avtalene langt under terskelverdier, så disse kundene gis ingen tilleggsrabatt eller «strømstøtte» kompensasjon.

Spotpris i vårt område ble for desember 177 øre/kWh, til sammenligning var denne prisen for desember 2020 ca 21 øre/kWh. Det skal da gis 55 % rabatt av beløp over terskelverdi på 70 øre/kWh, dvs rabatt på 55 % av 107 øre/kWh. Rabatten blir da på 58,8 øre/kWh. Det som utgjør energileddet på faktura blir da 118,5 øre/kWh. I tillegg kommer nettleie og offentlig avgifter, tilsvarende som for strøm.

Ønsker du fastpris, eller annen sikring, kan du lese mer om dette her: https://www.vardar.no/fjernvarme/produkter-og-priser/

Send en e-post til faktura@vardar.no eller kontakt oss via «Min side» hvis du ønsker fastprisavtale.