Enova støtter Arba Follum prosjektet med 138 millioner kroner!

Dermed er oppstart av bygging av fabrikk et langt steg nærmere. Vardar skal levere damp til pelletsproduksjonen noe som kan bli en leveranse på ca 150 GWh pr år. Dette er således gode nyheter både for Treklyngen, skogeiere, Hønefoss og Vardar.
http://www.ringblad.no/nyheter/naringsliv/treklyngen/138-millioner-kroner-inn-i-biokullanlegget-pa-follum-fra-enova/s/5-45-152554

Bilde: Det kan bli helårsdrift på MBKn på Follum igjen når Arba Follum er i gang.

Arba Follum