Emisjonsprosess i Midtfjellet Vindkraft

Midtfjellet Vindkraft AS – hvor Østfold Energi AS, Vardar AS, Energiselskapet Buskerud AS og Fitjar Kraftlag AS direkte/indirekte har eierandeler på 33,33 %, 16,66 %, 16,66 % og 33,33 % – gjennomfører en strukturert prosess med innhenting av ny egenkapital gjennom en emisjon på om lag MNOK 300. Endelig avtale med en internasjonal investor forventes inngått innen utløpet av 2015 og som ledd i dette legger Energiselskapet Buskerud AS opp til å selge sine aksjer i Midtfjellet Vindkraft AS.
Kontaktpersoner: Iren Bogen, adm. direktør mobil 91662143
Kristin Ankile, direktør Vindkraft Norge/Sverige mobil 95048875

Børsmelding