DETTA HÄNDER I VECKAN

Höganäs Räddningstjänst besöker i veckan arbetsplatsen för att bekanta sig med den aktuella typen av vindkraftverk.

Räddningstjänstens besök uppskattas både av projektets entreprenörer och av exploatörerna beaktande projektets säkerhetsfrågor.

Hogan_s-Raddningstjanst

Hogan_s-Raddningstjanst