Det tredje fundamentet i Västraby parken

kommer att gjutas tisdagen den 9 december vilket kommer att påverka trafikflöden genom Allerum och Hjälmshult.

Västraby parken