Fakturering – fjernvarmeforbruk i desember og regjeringens strømstøtte

Regjeringen har vedtatt støtte for strømkostnader til privathusholdninger, der det gis en støtte når spotpris er over terskelverdi på 70 øre/kWh eks MVA. For desember er støttebeløpet 55 %, mens for januar, februar og mars økes dette til 80 % av pris over terskelverdi på 70 øre/kWh. Regjeringen kompenserer kraftprodusentene, slik at det er staten […]

Vardar Varme har signert en intensjonsavtale om mulig realisering av en biokull fabrikk

Vardar Varme har signert en intensjonsavtale om mulig realisering av en biokull fabrikk på Follum. Det vil være det nyetablerte selskapet «Vow Industries» som skal bygge og eie fabrikken, men denne vil bli tett integrert med forbrenningsanlegget til Vardar Varme på Follum. Anlegget vil bli bygd for å produsere 7-8000 tonn biokull som kan erstatte […]

Øvelse med Ringerike brann og redningstjeneste

Øvelse med Ringerike brann og redningstjeneste – Simulering av skarp Ammoniakk lekkasje på Hvervenmoveien. Som et ledd i forebyggende beredskap er det utført diverse omvisninger og øvelser sammen med Ringerike brann- og redningstjeneste på våre anlegg. Siste var en skarp øvelse der vår samarbeidspartner på Ammoniakk kjølemaskiner, Therma, simulerte en Ammoniakk lekkasje i vår kjølepark. […]

Vardar Varme og NuevaIT

Fra 2020 tok NuevaIT over faktureringstjenesten for Vardar Varme. Målet er en helautomatisert og forenklet fakturering, med mulighet for blant annet Vipps innbetaling. Håper med dette at vi kan bedre kundereisen ytterligere og gi kunder en lettfattelig energifaktura. Det vil ta litt tid før forbrukshistorikk og «Min side» er på plass, men gjennom dette samarbeidet […]

Vardar Varme er med i samarbeid om bærekraftig næringsutvikling

Prosjektet skal bidra til en bærekraftig næringsutvikling i regionen og har som mål å bidra til at det etableres nye energi- og næringssamarbeid i Hønefossområdet. Les mer

Markedssjef i Vardar Varme har gått bort

Det er med stor sorg, og et ufattelig tungt hjerte vi må informere våre kunder og samarbeidspartnere om at vår kjære markedssjef Gudbrand Bergsund har gått bort. Gudbrand har vært markedssjef i Vardar Varme siden 2008, og har satt store spor etter seg både i form av etablert infrastruktur, men også med sitt varme gode […]

Rekordår for fornybar fjernvarme og fjernkjøling!

Det bygges stadig mer fjernvarme- og fjernkjølenett i Norge. Les mer.