Informationsmöte 10 september 2014

Synpunkter, frågor och svar 1. De närvarande anser att information avseende de transporter som är aktuella i projektet måste delges boende på hela sträckan mellan parkerna, Rögle och väg 112. Byggherrarna anser att det är en bra synpunkt och kommer att vidta åtgärder i detta avseende. 2. Boende i Rögle noterar att grusbilarnas hastighet med […]

Spaden i jorden för 13 vindkraftverk

Läs mer

Start anläggningsarbet

Fredagen den 5 september påbörjade Mobjer Entreprenad mobilisering av de entreprenadmaskiner som krävs för start av anläggningsarbetena för Västraby vindkraftspark måndagen den 8 september 2014.

Informationsmöte om uppförande av Rögle och Västraby vindkraftpark

Dag: 10 september Plats: Västraby Gård Tidpunkt: 18.00 Läs mer