Invigning av Rögle och Västraby vindkraftsparker

Lördagen den 12 mars var alla de som deltog i projektet, grannar till parkerna och andra berörda intressenter på den officiella invigningen av Rögle och Västraby vindkraftsparker. Invigningen ägde rum vid turbin T-6 i Västrabyparken, med musik framförd av en studentorkester från Lund och tal av representanter för parkens ägare, Vardar Vind AB och Västraby […]

Invigning den 12 mars

Efter knappt två års byggtid invigs projektet den 12 mars. Program för invigningen – PDF-fil

Snart ska alla 13 vindkraftverken i Västraby och Rögle snurra

Lite försenat har vindkraftparkerna vid Rögle och Västraby börjat tas i drift. Ett efter ett testkörs de 13 verken. Det ska firas med invigning den 12 mars. Då bjuds grannarna in på korv och öl. Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad

Statusrapport 22 januari 2016 & invigning av parkerna

Installation av rotorblad i Västraby parken, foto GE Färdigställandet av vindkraftsparkerna är nu inom räckhåll. Alla vindkraftverk är på plats och leveranser av transformatorstationerna avslutas under nästa vecka. Därefter kommer det endast att återstå mycket begränsade leveranser av grus vilka avslutas under februari. Driftsättning av Rögle parken startar i början av nästa vecka. Vindkraftverken kommer […]

EXTRA TRANSPORT

Det har uppstått komplikationer med en av projektets dispenstransporter vilket innebär att densamma troligen anländer till Trelleborgs hamn tidigt lördag morgon, den 7 november, och behöver lyftas på plats under samma dag. Transporten omfattar ett turbinhus (nacelle) enligt bilden nedan. Transport av turbinhus Om projektet inte lyckas ändra på tidpunkterna kommer denna transport att passera […]

Verksamheten flyttar till Västraby parken & ytterligare förseningar

Installationsarbeten Alla installationsarbeten på vindkraftverken i Rögle parken avslutades den 20 oktober 2015. Denna del av byggverksamheten flyttar under dagarna till Västraby parken där installationsarbetena påbörjas i slutet av veckan. Transporter Huvuddelen av de tidigare annonserade transporterna av grus som krävs i anslutning till transformatorstationerna, ca 50 bilar, liksom transporter av dessa stationer är mycket […]

Förberedande arbeten

med idrifttagning av enskilda vindkraftverk startade under vecka 41:https://youtu.be/n5XLFtfB_NU

PROJEKTETS STATUS

Vindstyrkan på upp till 20 m/s har föranlett ytterligare förseningar. Vindkraftspark Rögle börjar trots det ta form och installationsarbetena i denna del av projektet bör färdigställas inom 2-3 veckor. En stor del av verksamheten flyttar därefter till Västraby Gårds marker. Projektet väcker nyfikenhet hos både människor och hos de fyrbenta vännerna.

DETTA HÄNDER I VECKAN

Höganäs Räddningstjänst besöker i veckan arbetsplatsen för att bekanta sig med den aktuella typen av vindkraftverk. Räddningstjänstens besök uppskattas både av projektets entreprenörer och av exploatörerna beaktande projektets säkerhetsfrågor.