PM-Mote bygget ble nr 300!

Siden oppstarten i 2006 har Vardar Varme AS jobbet jevnt og trutt med å koble på nye kunder på byens fjernvarmenett. PM-Mote bygget på Hvervenmoen ble i dag bygg nr 300 i Hønefoss som kan varmes opp med miljøvennlig fjernvarme. Det synes vi er en milepæl det er verdt å feire litt. Fra oppstarten i […]

Oppstart i Arnemannsveien

Det skal skje mye bygging i Hønefoss sentrum de neste månedene og alle byggene skal kobles til fjernvarmenettet. Tronrud Eiendom er godt i gang med totalrestaurering av Arnemannsveien 3 og har satt i gang jobben med nybyggene på Brutorget. I tillegg kommer hele Øya området utbyggingen når Brutorget er ferdig. Vi har nå begynt jobben […]

150 nye studenhybler i massivtre på Høyskolen!

SIBU bygger i disse dager det som vel blir Hønefoss sitt største bygg i tre. Nybygget som står vegg i vegg med høyskolen skal romme hele 150 studenthybler. Oppvarming og tappevann blir miljøvennlig fjernvarme fra Vardar Varme. På høyskolen (HBV) i Hønefoss jobbes det for tiden på spreng med å få ferdig det nye bygget […]

Nå skal vi legge fjernvarmerør i Ankersgate til nye St. Hanshagen boligsameie!

Vardar Varme AS skal legge fjernvarmerør i Ankersgate bort til det nye boligprosjektet i Ankersgate 8 som har fått navnet St. Hanshagen boligsameie. Fjernvarmerørene er tidligere lagt til Felleskjøpet i nr 22. Vi legger nye rør i Ankersgate forbi Tools Røgeberg og inn stikkveien mellom Røgeberg (Nr 16) og HRB (Nr 10). Rørene vil bli […]

Enova støtter Arba Follum prosjektet med 138 millioner kroner!

Dermed er oppstart av bygging av fabrikk et langt steg nærmere. Vardar skal levere damp til pelletsproduksjonen noe som kan bli en leveranse på ca 150 GWh pr år. Dette er således gode nyheter både for Treklyngen, skogeiere, Hønefoss og Vardar. http://www.ringblad.no/nyheter/naringsliv/treklyngen/138-millioner-kroner-inn-i-biokullanlegget-pa-follum-fra-enova/s/5-45-152554 Bilde: Det kan bli helårsdrift på MBKn på Follum igjen når Arba Follum […]

Nå fyrer vi på Follum igjen!

I sommerhalvåret leverer vi all varme fra vår fyrsentral på Hvervenmoen. Den er stor nok i den varme perioden av året der våre kunder har lite behov for oppvarming. På Follum blir sommerperioden brukt til vedlikehold og flisproduksjon. Selv om det fortsatt er forholdsvis varmt i været nærmer vinteren seg. Vi har derfor i dag […]

Fyrings-sesongen er i gang på Vestfossen!

Vi har i dag hatt en vellykket oppstart av biofyren på Vestfossen. I sommerhalvåret da varmeetterspørselen er lav bruker vi en elkjel til å varme vannet som sendes ut til våre kunder. I vinterperioden bruker vi trebriketter som er laget av sagflis. Vi har rørnett i store deler av Vestfossen og leverer varme til 15 […]

Fjernvarmen ikke fullt så fjern

Norsk Fjernvarme har lansert en nettjeneste som viser energimiksen til alle norske fjernvarmeselskap. Tjenesten er rettet mot forbrukere. Ved et enkelt klikk på enten et selskap eller et område, kommer det kjapt opp kakediagram som viser hva energikildene til selskapene eller områdene er. Man får også tilgang til nasjonale tall. I oversikten opererer det med […]

Full action på Hvervenmoen

Det er store bygg som skal realiseres på Hvervenmoen de kommende årene, og byggeaktiviteten er i god gang. Alle nybygg skal ha både varme og kjøling fra Vardar. I første fase skal det bygges to næringsbygg med samlet areal på ca 16 000 m2. Arbeidene med første trinn er i god gang og det nye […]

Fjernvarme til nytt Toyotabygg i Osloveien 4

Vardar skal legge fjernvarmerør til Osloveien 4. Der totalrestaureres det gamle Isberg bygget til et nytt moderne bilsenter. Arbeidet går etter planen. Mesteparten av rørstrekket langs Osloveien er nå lagt og rørene er sveiset. Bilde: På dette punktet skal rørene til Osloveien 4 kobles til eksisterende rør. Mange kabler i bakken gjør jobben utfordrene for […]