10 millioner i støtte for å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2nøytralt.

Elkem har sammen med Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme, SINTEF Energi og NIBIO fått innvilget 10 millioner kroner fra Pilot-E for å videreutvikle arbeidet med å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2nøytralt. Prosjektet heter BioCarMet. – Elkem har et mål om å kutte de fossile utslippene fra den norske virksomheten med 40 prosent […]

Vardar Varme innfører fastbeløp på nettleie for våre husholdningskunder fra 01.01.2019.

Vardar har en del faste kostnader knyttet til drift og vedlikehold av fjernvarmenettet i Hønefoss. I tillegg har vi kostnadene til målerinnsamling og regningsutsendelse hver måned. Disse kostnadene er omtrent de samme uavhengig av om du som kunde har et høyt eller lavt energiforbruk. Vi har derfor bestemt oss for å innføre et fastbeløp på […]

Fjernvarme ble valgt som byggevarme til byens største boligprosjekt!

I går startet vi fjernvarmen i Hønefoss sitt største boligprosjekt, lenge før byggene er ferdige. Elveparken bruker nemlig miljøvennlig fjernvarme også i byggeprosessen. Det har i det siste hvert stor fokus på å redusere CO2 utslippene fra byggeplasser som tradisjonelt står for store lokale utslipp av klimagasser. Derfor setter stadig flere utbyggere krav til miljøvennlig […]

Etablerer felles selskap for nyinvesteringer i skogrelatert sektor

Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor, under navnet Shelterwood AS. Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor, under navnet Shelterwood AS.Selskapet forvaltes av Investinors investeringsteam med ansvar for skogrelatert sektor, Stig Andersen […]

Elveparken – Nytt spennende prosjekt på elvebredden med miljøvennlig fjernvarme!

Tronrud Eiendom har nå startet byggingen av hele 200 leiligheter sentralt i Hønefoss med Storelva som nærmeste nabo. Byggingen av de to første byggene er godt igang og vi er glade for at prosjektet skal ha både varme og varmt tappevann fra Vardars fjernvarmeanlegg. Dette blir et nytt moderne boligområde, sentralt plassert på Eikli i […]

Da er Gledeshuset i gang!

Gledeshuset er det nye show og restauranthuset i Hønefoss. Dermed flytter bla. Hønefossrevyen som er Norges mest sette sommerrevy innendørs. Det nye bygget rommer showsal med plass til 350 personer, restaurant og bar med fantastisk utsikt over elva og fossen. Bygget som er topp moderne på alle måter varmes opp med miljøvennlig fjernvarme fra Vardar. […]

I dag, 16 mai stenger vi varmeleveransen fra Follum

Dermed går vi over i sommerdrift med all varmeleveranse fra Hvervenmoen. Etter en god, gammeldags norsk vinter virker det som om sommeren er i full gang. Vi stoppet derfor i dag varmeleveransene fra Follum hvor det da blir vedlikehold og oppgraderinger utover sommeren. Vi går da over i sommerdrift med all leveranse av varme og […]

Nå velger entreprenørene fjernvarme som byggevarme

Det bygges masse nytt i Hønefoss for tiden og byen er inne i en spennende utvikling. For Vardar Varme er det gledelig å se en ny trend med at utbyggerne nå velger fjernvarme til oppvarming også i byggeperioden. Faktisk har de tre siste store byggeprosjektene i sentrum alle valgt fjernvarme som byggevarme.Vi har jobbet aktivt […]

Legger fjernvarmerør uten å sveise

Legger fjernvarmerør uten å sveise.https://youtu.be/yZZ70RwRuLs Kan man legge fjernvarmerør uten å sveise? Vardar Varme AS ønsket å teste ut dette og har som første fjernvarmeselskap i Norge testet ut Haelok sine rørkoblinger. Dette er helt nytt på det norske markedet, men er i bruk i over 20 land og har for eksempel blitt brukt i […]

I vinter skal vi varme opp Hønefoss med rivningsvirke og treavfall!

Slik oppnår vi dobbelt miljøeffekt. https://youtu.be/-fY81esz6Kg Vardar Varme bruker stadig mere rivningsvirke til å varme opp byen. Vi har avtale med mange lokale entreprenører på Ringerike og Hadeland som leverer rivningsvirke og treavfall på Treklyngen på Follum. Dermed får entreprenørene kort og effektiv transport ved for eksempel riving av et gammelt bygg, og vi får […]