Vardar utvikler solprosjekt i Sverige

Vardar Årsrapport 2022

Å Energi satser på solenergi

Vardar halvårsrapport 2022

Vardar Årsrapport 2021

Fakturering – fjernvarmeforbruk i desember og regjeringens strømstøtte

Regjeringen har vedtatt støtte for strømkostnader til privathusholdninger, der det gis en støtte når spotpris er over terskelverdi på 70 øre/kWh eks MVA. For desember er støttebeløpet 55 %, mens for januar, februar og mars økes dette til 80 % av pris over terskelverdi på 70 øre/kWh. Regjeringen kompenserer kraftprodusentene, slik at det er staten […]

Vardar halvårsrapport 2021