Utbygging av fase 3 på Midtfjellet

Midtfjellet Vindkraft AS fattet en positiv investeringsbeslutning for fase 3 utbyggingen på Midtfjellet den 23 mai 2017. Fase 3 er en videreutvikling/fortetting av eksisterende fase I og fase II. Utvidelsen vil bestå av 11 nye turbiner av typen Nordex N117/3600 samt i underkant av 3 km med vei fra de nye turbinpunktene til det eksisterende […]

Konsesjon på Gulesletttene Vindkraftverk

OED har gitt konsesjon til utbygging av Guleslettene Vindkraftverk i Sogn og Fjordane. Guleslettene, som ligger delvis i Bremanger og delvis i Flora kommune. «Det har vært en lang prosess og det er positivt for Vardar at konsesjonen nå er i orden», sier Kristin Ankile, direktør for vindkraft i Vardar. Guleslettene Vindkraft AS gis konsesjon […]

Baltikums største vindpark

Vardar styrker sin ledende markedsposisjon i de baltiske stater ytterligere etter åpningen av en ny vindpark i Litauen med en forventet produksjon på 230 GWh.-Jeg er stolt over å kunne foreta den offisielle åpningen av vår nye vindpark i Šilute, som vil tilføre viktig fornybar produksjonskapasitet i de baltiske stater. Byggingen av de 24 vindmøllene […]

Tellenes vindpark solgt til et fond styrt av BlackRock

Zephyr og Norsk Vind Energi har solgt den egenutviklede vindparken Tellenes i Rogaland til et investeringsfond styrt av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi. F.v: Styreleder i Zephyr, Kristin Ankile, direktør Sverker Åkerblom, BlackRock, Lars Helge Helvig fra Norsk Vind Energi og Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr. Vindparken vil […]

Vardar åpner vindpark i Sverige

Lørdag 12. mars var alle involverte i prosjektet, naboene til vindparkene og andre interesserte invitert til offisiell åpning av Rögle og Västraby vindparker. Vardar eier Rögle vindpark, som er bygd samtidig med og i samarbeid med eieren av Västraby vindpark. Den offisielle åpningen skjedde ved en av turbinene, med musikk framført av et studentorkester fra […]

Rögle Vindpark

Den første kilowatt-timen er produsert i Rögle. Vardar besluttet i 2014 å bygge åtte turbiner i Rögle som ligger i Skåne i Sverige. Byggingen av veier, oppstillingsplasser og fundamenter, startet i september samme år, og installasjon av turbiner startet i juli i fjor. Turbininstallasjonen i Rögle er ferdig, og den første turbinen går nå i […]

Vardar reduserer sin eierandel i Midtfjellet Vindkraft AS

Vardar reduserer sin eierandel i Midtfjellet Vindkraft AS etter at Aquila Capital kom inn som majoritetseier i selskapet. Ny aksjonæravtale ble signert 29. desember. Boers_og_pressemelding_29_desember Børsen

God framdrift i Rögleprosjektet

Til tross for utfordrende vindforhold i august går montasjen av de åtte vindturbinene i Rögle i Sverige i henhold til planene. Avtroppende konsernsjef Johannes Rauboti og påtroppende konsernsjef Iren Bogen på besøk i Rögle. Transport av tårndeler.

Nye vindmøller på Mehuken

De tre ny vindmøllene på Mehuken har nå ankommet havna i Måløy og er klare til å transporteres ut til anlegget. Disse skal erstatte de fem gamle møllene på Mehuken 1 som ble tatt ned sommeren 2014. Les mer i Fjordenes Tidende

Midtfjellet størst i fjor

Norske vindkraftverk satte ny produksjonsrekord i 2014. Ferske tall fra NVE viser at Midtfjellet Vindkraft AS, med sine 44 vindturbiner i 2014, hadde størst produksjon av de norske vindparkene med 317,3 GWh. Les hele artikkelen på nettstedet SYSLA