Byggestart for Haram vindpark

Ullasundet

I går, onsdag, godkjente Olje- og energidepartementet (OED) detaljplanen for vindkraftverket på Haram. -Vi håper nå på en god dialog med lokalsamfunnet gjennom utbyggingen, sier Olav Rommetveit, i Zephyr.

Etter tiår med planlegging blir det nå bygget vindkraft i Haram kommune utenfor Ålesund.
OED godkjente onsdag miljø, transport og anleggsplanen, og Haram Kraft kan dermed starte utbyggingen.

Energien fra anlegget vil dekke forbruket til alle innbyggerne i gamle Haram kommune og vil dermed være det største kraftverket i nye Ålesund kommune.

– Haram Kraft har etter en grundig konsesjonsprosess fått tillatelse til å bygge ut fordi man anser fordelene som større enn ulempene. Som utbyggere håper vi på en god og åpen dialog med alle som er engasjert lokalt og vil bidra med det vi kan av faktainformasjon for å skape trygghet, sier Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr.

Endrer turbinplasseringen

I løpet av vinteren har Haram Kraft jobbet med turbinplasseringene for å gjøre bedre tilpasninger til området.

-Prosjektet er nå på åtte turbiner i stedet for seksten.  Plasseringen av turbinene er endret i forhold til planen NVE godkjente i august, noe som vil bidra til mindre synlighet, støy og påvirkning på myrområdet, sier Rommetveit.

Turbinene som bygges vil ha en høyde på 150 m til øverste vingespiss. Dette er samme høyde som er beskrevet i konsesjonssøknaden.

Lokal verdiskapning

I desember godkjente Haram kommune en samarbeidsavtale med Haram Kraft som sikrer at cirka to millioner kroner årlig betales inn til et fond til lokale tiltak på Haram.

Det er avtalt at de første 2,5 millionene skal gå til fiberinfrastruktur på Haramsøy, Flemsøy/Skuløy og Lepsøy. Dette sikrer fullfinansiering av fiber til øyene og vil gjøre at kommunen vil realisere fiberutbyggingen så snart oppdraget er tildelt et utbyggingsselskap.

I tillegg til inntekter til kommunen vil utbyggingen gi inntekter til entreprenører og servicebedrifter i utbyggingsfasen samt lokal aktivitet og inntekter i driftsfasen. Det vil også bli eiendomsskatteinntekter til kommunen.

Låner vind

-Vindkraftverket på Haram vil gi et lite, men viktig bidrag til at Norge skal nå sine klimamål i tillegg til den lokale verdiskapningen, sier Rommetveit.

Anlegget har konsesjon i 30 år. Dersom man ser at man ikke har behov for kraften etter endt konsesjonsperiode plikter Haram Kraft å fjerne installasjonene og sette området tilbake til opprinnelig stand så godt det lar seg gjøre.

-Siden Haramsøya allerede har vei gjennom området og arealet i det store og hele er oppdyrket vil det langt på vei være mulig å sette området tilbake til nåværende form. På den måten låner vi vinden i området i en periode når samfunnet trenger mer fornybar energi, sier Rommetveit.

I tiden fremover skal det lages en anleggsplan, hvor man tar hensyn til situasjonen rundt Covid 19.

– Helse og sikkerhet for lokalsamfunnet og arbeiderne på anlegget er første prioritet, sier Rommetveit.

Fakta

  • Zephyr vil bygge og drifte prosjektet
  • 8 stk. Vestas turbiner a 4,2 MW
  • 33,6 MW installert effekt
  • Årlig energiproduksjon og 110 GWh (110 millioner kilowattimer). Det tilsvarer forbruket til ca. 7000 husstander.
  • OED har godkjent en detaljplan hvor turbinen nærmest Ullahornet nå er trukket ytterligere 100 m sydover og dermed vekk fra Ullahornet. Inngrepet i myr vil også totalt sett bli halvert.

For mer informasjon, kontakt:

Olav Rommetveit, daglig leder Zephyr

Mob: 976 63 120