Byggebuller från pålningsarbeter

Pålningsarbetena i Västraby parken beräknas pågå fram till slutet av november. Efter ett kort avbrott flyttas denna verksamhet till Rögle parken. I Rögle parken kommer dessa arbeten att pågå (preliminärt) ca 3 månader. Ovan nämnda arbeten medför bullerstörningar vilket vi beklagar.