Bullrande arbeten

Arbeten med pålning för fundament kommer att accelerera efter det att en extra pålkran kommer till Rögle parken i början av nästa vecka. Detta innebär att pålningsarbetena därefter utförs med två pålkranar och den totala återstående tiden för detta arbete halveras.