Breda transporter genom Rögle

Fortsatta leveranser av ingjutningsgods till vindkraftverkens fundament kommer till Sverige preliminärt under januari 2015. Sammanlagt rör det sig om upp till fem-sex breda transporter som passerar Tånga och Rögle med eskortbilar troligen under kvälls- eller nattetid.