Viktig melding!

Vardar Varme

Vardar Varme har produksjon og salg av fjernvarme i Hønefoss og på Vestfossen. På Vestfossen har vi det heleide datterselskapet Øvre Eiker Fjernvarme, men alt driftes med felles personell. I Hønefoss tilbyr vi også kjøling og har kjølenett på Hvervenmoen og i sentrum.

Disse sidene er rettet mot publikum i områdene vi kan levere fjernvarme, samt personer med interesse for miljø, bioenergi og fjernvarme. Vi bruker bioenergi i våre varmeanlegg, noe som sparer lufta for store mengder CO2 både lokalt og globalt. Våre kunder får ren energi rett på døren!

Verdt å tenke på!
Vardar Varme produserer i dag ca. 40 000 000 kWh årlig. Det aller meste av dette går med til fyring der det var oljefyr tidligere. Samlet sparer disse kundene Hønefoss by for et CO2 utslipp på ca. 8 000 000 kg årlig! Det tilsvarer ca. 53 millioner kilometer bilkjøring i sentrum pr. år.

flis

Hva er fjernvarme?

En varmesentral produserer varmt vann via en forbrenningsprosess. Det oppvarmede vannet transporteres til kundene via isolerte rør for å forhindre varmetap. En varmesentral kan benytte forskjellig brensel til energiproduksjon. Eksempler på brensel er: skogflis, slakteavfall, halm, husdyrgjødsel husholdningsavfall etc.

Vardar Varme AS bruker rå skogsflis, bark og rivningsvirke fra Ringeriksregionen til å lage miljøvennlig varme for Hønefoss by. Ringerike er Norges største skogkommune og ved å bruke virke herfra til varmeproduksjon er vi med på å skape et bedre miljø og renere luft i byen vår, samtidig som vi også bidrar til reduserte CO2 utslipp globalt.

Hvem kan få fjernvarme?

For å bli kunde av Vardar Varme må bygningen:

1. Ha vannbåren varme.
2. Ligge i nærheten av planlagt trase for fjernvarmerør.

Bygg uten vannbåren varme kan få økonomisk støtte for tilrettelegging for miljøvennlig fjernvarme fra Enova. Du som vil bytte ut en oljefyr med fjernvarme kan også få Enova støtte for å utfase oljefyren. Les mer på www.enova.no.


Noen fordeler ved å være kunde hos Vardar Varme:

1. Garantert lavere pris enn ved bruk av elektrisitet.
2. Miljø – grønn energi bidrar til bedre miljø.
3. Vedlikehold – ingen mekaniske slitasjedeler, ingen etterfylling av olje eller rensing.
4. Plass – ingen stor fyrkjele eller varmtvannsberedere (som kunde av Vardar Varme kan du få varmt tappevann fra en liten varmeveksler, dvs. varmtvannsberederen blir overflødig).

Avstanden til etablert/planlagt rørtrase avgjør prisen for tilkobling. I områder med stort kundepotensiale vil Vardar Varme vurdere etablering av ny trase basert på interesse for tilkobling. Ved tilkobling under fremføring av rørnett blir prisen langt rimeligere.

Alle nye bygg i Hønefoss (konsesjonsområdet) over 1000 kvm. har tilknytningsplikt. Tilknytningsplikt innebærer at utbygger skal legge til rette for vannbåren varme, mens Vardar Varme er pliktig til å etablere fjernvarmerør frem til bygg. På Vestfossen er det ikke tilknytningsplikt. Likevel velger ofte de som har mulighet fjernvarme ut fra totaløkonomi og miljøhensyn.

Ønsker du mer informasjon eller ett uforpliktende møte – ta kontakt med Kjetil Bockmann på tlf: 995 94 936 eller på kjetil.bockmann@vardar.no.

Fjernvarme Henrik

Henrik kobler til en ny kundesentral.

Oversikt over rørnettet vårt:


Hønefoss

Vi har nå lagt over 5 mil med fjernvarmerør i Hønefoss sentrum. Nettet går fra varmesentralen på Hvervenmoen i sør til Almemoen i Nord. Vi har et definert konsesjonsområde i Hønefoss og er pliktig til å legge rør til alle nybygg over 1000 kvm. i dette området.

Hvor fjernvarmerørene ligger i dag, og hvilke nye traseer som er planlagt i Hønefoss finner du her: Klikk her


Noen av våre kunder:

 • Ringerike Sykehus
 • Byggmakker
 • HV Plast
 • Økonomihuset
 • Kuben (Hønefoss senteret)
 • AKA AS
 • Tinghuset
 • Almemoen boligområde
 • Hønefoss Sparebank bygget
 • Grand Hotel
 • Nordea Bygget
 • Sportshuset
 • Solrosen Barnehage
 • Eikli Barnehage
 • Salt&Pepper
 • Plantasjen
 • Statens Kartverk
 • Roar Jørgensen AS
 • Tronrud Holding


Vestfossen

Oversikt over fjernvarmetrasen i Vestfossen finner du her:
Klikk her.

Nyheter og pågående prosjekter