Avtale om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet

Midtfjellet Vindkraft AS inngikk i dag avtale med det tyske selskapet Nordex om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune i Hordaland.
Avtalen omfatter leveranse av 21 vindturbiner til den første fasen av prosjektet. Det er også gjort opsjon på leveranse av vindturbiner til fase 2.

Nordex har mer enn 25 års erfaring med vindkraft i en rekke land og har installert mer enn 4.600 vindturbiner på verdensbasis. Daglig leder i Midtfjellet Vindkraft, Ole Vidar Lunde, er fornøyd med valget av leverandør av vindturbinene.

– Dette er en viktig milepel for Midtfjellet. Vi ser fram til et godt samarbeid med Nordex. Tildelingen skjedde i skarp konkurranse, men Nordex hadde samlet sett det beste tilbudet, sier Lunde.

Vindturbinene som skal leveres på Midtfjellet har en ytelse på 2,5 MW, med tårnhøyde på ca 80 m og rotordiameter på 90 m.

Fitjar Kraftlag, Vardar og Østfold Energi eier 33,33 % hver av Midtfjellet Vindkraft AS.

Fremdrift
Byggestart for prosjektet var i september 2011, og det bygges nå ca. 20 km vei og oppstillingsplasser for montering av turbinene. Hovedanleggsperioden vil vare frem til juli 2012.

Selve vindturbinmontasjen vil starte i august 2012, og fase 1 skal etter planen være i full produksjon innen april 2013. Årsproduksjonen for prosjektet blir da på om lag 180 GWh. Fase 1 bygges ut med investeringsstøtte fra Enova.

Det vil etter all sannsynlighet bli tatt investeringsbeslutning for fase 2 første halvår i 2012. Beslutningen er avhengig av at det svensk-norske elsertifikatmarkedet kommer på plass fra 2012. Samtidig med byggingen av vindkraftverket vil Sunnhordland Kraftlag bygge en ny 300 kV linje fra Børtveit i Stord til Midtfjellet.

Kontaktperson
Ole Vidar Lunde, daglig leder Midtfjellet Vindkraft AS – tlf. 901 00 994

Mer informasjon
www.midtfjellet-vindkraft.no
www.fitjar-kraftlag.no
www.vardar.no
www.ostfoldenergi.no

PDF-fil av pressemeldingen