Oppføringer av ags

150 nye studenhybler i massivtre på Høyskolen!

SIBU bygger i disse dager det som vel blir Hønefoss sitt største bygg i tre. Nybygget som står vegg i vegg med høyskolen skal romme hele 150 studenthybler. Oppvarming og tappevann blir miljøvennlig fjernvarme fra Vardar Varme. På høyskolen (HBV) i Hønefoss jobbes det for tiden på spreng med å få ferdig det nye bygget […]

Emisjonsprosess i Midtfjellet Vindkraft

Midtfjellet Vindkraft AS – hvor Østfold Energi AS, Vardar AS, Energiselskapet Buskerud AS og Fitjar Kraftlag AS direkte/indirekte har eierandeler på 33,33 %, 16,66 %, 16,66 % og 33,33 % – gjennomfører en strukturert prosess med innhenting av ny egenkapital gjennom en emisjon på om lag MNOK 300. Endelig avtale med en internasjonal investor forventes […]

Enova støtter Arba Follum prosjektet med 138 millioner kroner!

Dermed er oppstart av bygging av fabrikk et langt steg nærmere. Vardar skal levere damp til pelletsproduksjonen noe som kan bli en leveranse på ca 150 GWh pr år. Dette er således gode nyheter både for Treklyngen, skogeiere, Hønefoss og Vardar. http://www.ringblad.no/nyheter/naringsliv/treklyngen/138-millioner-kroner-inn-i-biokullanlegget-pa-follum-fra-enova/s/5-45-152554 Bilde: Det kan bli helårsdrift på MBKn på Follum igjen når Arba Follum […]

Nå fyrer vi på Follum igjen!

I sommerhalvåret leverer vi all varme fra vår fyrsentral på Hvervenmoen. Den er stor nok i den varme perioden av året der våre kunder har lite behov for oppvarming. På Follum blir sommerperioden brukt til vedlikehold og flisproduksjon. Selv om det fortsatt er forholdsvis varmt i været nærmer vinteren seg. Vi har derfor i dag […]

Fyrings-sesongen er i gang på Vestfossen!

Vi har i dag hatt en vellykket oppstart av biofyren på Vestfossen. I sommerhalvåret da varmeetterspørselen er lav bruker vi en elkjel til å varme vannet som sendes ut til våre kunder. I vinterperioden bruker vi trebriketter som er laget av sagflis. Vi har rørnett i store deler av Vestfossen og leverer varme til 15 […]

EXTRA TRANSPORT

Det har uppstått komplikationer med en av projektets dispenstransporter vilket innebär att densamma troligen anländer till Trelleborgs hamn tidigt lördag morgon, den 7 november, och behöver lyftas på plats under samma dag. Transporten omfattar ett turbinhus (nacelle) enligt bilden nedan. Transport av turbinhus Om projektet inte lyckas ändra på tidpunkterna kommer denna transport att passera […]

Verksamheten flyttar till Västraby parken & ytterligare förseningar

Installationsarbeten Alla installationsarbeten på vindkraftverken i Rögle parken avslutades den 20 oktober 2015. Denna del av byggverksamheten flyttar under dagarna till Västraby parken där installationsarbetena påbörjas i slutet av veckan. Transporter Huvuddelen av de tidigare annonserade transporterna av grus som krävs i anslutning till transformatorstationerna, ca 50 bilar, liksom transporter av dessa stationer är mycket […]

Fjernvarmen ikke fullt så fjern

Norsk Fjernvarme har lansert en nettjeneste som viser energimiksen til alle norske fjernvarmeselskap. Tjenesten er rettet mot forbrukere. Ved et enkelt klikk på enten et selskap eller et område, kommer det kjapt opp kakediagram som viser hva energikildene til selskapene eller områdene er. Man får også tilgang til nasjonale tall. I oversikten opererer det med […]